SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

SC. CRISCOR OPTIC SRL., societate cu sediul in Ploiești, str. Malul Roșu nr. 54, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/2320/2018, cod unic de inregistrare 40108568. Clienții care achizitioneza produse si/sau servicii aflate la Promotiile/in Pachetele/in Campaniile prevazute in prezentul Regulament sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament, potrivit celor mentionate mai jos.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROMOTIILOR

Prezentul regulament se aplica promotiilor ce se desfasoara in magazinul online www.ccoptic.ro / pagina de facebook: CC OPTIC

SECTIUNEA 3. DURATA PROMOTIILOR

Durata de desfasurare a promotiilor: 26.06.2023 - 01.08.2023

SECTIUNEA 4. CONTINUTUL PROMOTIILOR SI CAMPANIILOR CC OPTIC

4.1. CAMPANIA: CONCURS OCHELARI DE SOARE POLARIZATI

Oferta valabila in perioada 26.06.2023 – 01.08.2023 in toate magazinele CC OPTIC si pe site-ul www.ccoptic.ro.

Orice pacient programat la consultatie gratuita este inscris automat in concurs. Pacientii care beneficiaza de consultatie gratuita, sunt inscrisi in concurs.

Dupa executarea consultatiei, pacientul este trecut in baza de date pentru a putea realiza extragerea.

Extragere va avea loc in data de 01.08.2023 prin programul random.org .

 

SECTIUNEA 5. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Campaniile mentionate in prezentul Regulament nu presupun in mod automat prelucrarea de date cu caracter personal. De la caz la caz, in functie de fiecare campanie desfasurata SC. CRISCOR OPTIC SRL. si afiliatii acestuia pot prelucra date cu caracter personal. Detalii privind astfel de prelucrari se vor regasi la fiecare campanie in parte precum si in cadrul politicii de confidentialitate. In masura in care SC. CRISCOR OPTIC SRL. si afiliatii acestuia vor prelucra date cu caracter personal apartinand particiantilor la campanii, persoana vizata va fi in mod corespunzator informata conform prevederilor din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Prin prezentul Regulament,  SC. CRISCOR OPTIC SRL.  se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018. 

Prin participarea la campaniile prevazute in acest regulament si comunicarea datelor cu caracter personal, participantii inteleg ca datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de catre SC. CRISCOR OPTIC SRL. si afiliatii acestuia, in vederea desfasurarii campaniilor mentionate in prezentul Regulament.

  1. CRISCOR OPTIC SRL. garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. La cererea expresa a persoanei vizate, SC. CRISCOR OPTIC SRL. va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite pe adresa de email contact@ccoptic.ro o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 

In situatiile in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care participantii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, SC. CRISCOR OPTIC SRL.  va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

Durata de pastrare a datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, persoanele vizate pot contacta SC. CRISCOR OPTIC SRL.  utilizand urmatoarele date de contact:

Telefon: 0721 531 888

Adresa de e-mail: contact@ccoptic.ro

SECTIUNEA 6. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

  1. CRISCOR OPTIC SRL. isi rezerva dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament si de a modifica oricare sau toate Promotiile si/sau Campaniile ce fac obiectul acestui Regulament, conform dispozitiilor legale. Nici o modificare nu poate fi retroactiva.

SECTIUNEA 7. PUBLICARE

Prezentul Regulament Oficial va fi pus la dispozitie, gratuit oricarui solicitant in magazinul CC OPTIC. Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile din Romania.